ชุดตรวจโควิด ปัจจุบันโรคโควิด-19 (COVID-19) ถือว่ามีความร้ายแรงเป็นอย่างมาก และยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างหนัก จึงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลและแตกตื่นเกี่ยวกับเชื้อไวรัสชนิดนี้

โควิด-19 เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หากไม่ได้รับการป้องกันเป็นอย่างดี อาจติดได้โดยไม่รู้ตัว โดยผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการเพียงเล็กน้อย หรือปานกลาง และไม่สามารถหายจากโรคนี้ได้เอง จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

ในบางรายเมื่อติดเชื้อในระยะแรกอาจไม่มีอาการ ดูแข็งแรงปกติ ซึ่งทำให้เราไม่สามารถรู้ได้ จนกว่าอาการจะแสดงออกมา ที่เป็นเช่นนี้ เพราะพื้นฐานสุขภาพของคนเรามีความแตกต่างกัน

อาการทั่วไปที่สามารถบ่งบอกได้ว่าคุณเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น

– มีอาการไข้ขึ้น
– คอแห้ง หายใจลำบาก
– รู้สึกอ่อนเพลีย
– สูญเสียการรับรส และการดมกลิ่น

การเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่อนข้างมีราคาสูง เพราะเนื่องด้วยเป็นโรคที่พึ่งมีการแพร่ระบาดในปีที่ผ่านมา และยังไม่มีวัคซีนหรือยาที่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายได้ อีกทั้งยังไม่มีบริการตรวจฟรีในประชาชนทั่วไป

ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค ที่ ๆ มีการระบาดต่อเนื่อง เป็นผู้ที่ทำอาชีพใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยัน บุคคลาการทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน และผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจ (ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของแพทย์)

ทั้งนี้หากเดินทางไปพื้นที่เขตติดโรค ใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงมา ควรกักตัวเองอยู่บ้าน อยู่ให้ห่างจากคนในบ้าน ประมาณ 14 วัน เมื่อรู้สึกมีอาการไม่สบาย ควรเข้ารับการตรวจ และพูดความจริงกับแพทย์ทั้งหมด เพื่อที่บุคคลากรทางการแพทย์จะได้เตรียมรับมืออย่างเข้มงวด ป้องกันการติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้น

การไปพื้นที่เสี่ยง การปกปิดความจริงเมื่อได้รับความเสี่ยง การมั่วสุม อาจทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้น และส่งผลให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

อย่างไรก็ตาม ควรหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองเป็นประจำ เช่น การล้างมือเป็นประจำ สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ไม่ไปอยู่ในที่แออัด และควรเว้นระยะห่าง เป็นต้น

การตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน สามารถทำได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ

1. การตรวจหาเชื้อไวรัส โดยตรง ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถตรวจพบเชื้อโควิด – 19 ได้เร็วอยู่ที่ประมาณ 5-7 วัน หลังจากได้รับเชื้อมาแล้ว เรียกได้ว่า เป็นวิธีการตรวจ แบบมาตรฐาน ในการตรวจวินิจฉัย ทั้งนี้ การตรวจหา สารพันธุกรรม ของเชื้อไวรัส
ด้วยวิธี PT-PCR จะตรวจ บริเวณหลังโพรงจมูก โดยการ Swab และสามารถรู้ ผลตรวจได้ภายใน 3-5 ชั่วโมง

2. การตรวจหาภูมิต้านทาน หรือเรียกว่า แอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นภูมิต้านทาน ที่ร่างกาย ของเรา ได้สร้างขึ้นมา โดยสามารถ ตรวจพบเชื้อ ได้ประมาณ 10-14 วันหลังได้รับเชื้อมา หากทำการตรวจ ในระยะแรก ของการติดเชื้อ

การตรวจ แบบภูมิต้านทาน อาจให้ผลลบปลอม ซึ่งหมายความว่า ไม่ได้มีการติดเชื้อโควิด-19 แต่ในความเป็นจริง อาจจะติดเชื้อ แต่ภูมิต้านทาน ยังไม่ขึ้น หรือยังไม่เพียงพอ ในการตรวจพบ

ทั้งนี้ วิธีการตรวจหาภูมิต้านทาน จะเป็นการตรวจจากเลือด และสามารถรู้ผลได้ ภายในระยะเวลาเพียง 15-30 นาที เรียกวิธีการตรวจนี้ว่า Rapid Test

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงขยายวงกว้าง ออกไปเรื่อย ๆ จึงส่งผล ให้มีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น และการตรวจคัดกรอง แบบเชิงรุกกัน อย่างต่อเนื่อง สร้างความวิตก กังวลให้ใคร ต่อใครหลายคน

ประชาชนบางกลุ่มมี ความกังวลใจ อยู่ว่าตนเอง จะติดเชื้อ หรือไม่ จึงมีการสั่งซื้อ ชุดตรวจโควิด -19 ผ่านทางออนไลน์ มาตรวจด้วยตนเอง ซึ่งเป็นชุดตรวจที่ไม่ได้รับมาตรฐานอย่างแน่นอน

เพราะตามกฎหมายแล้ว “ชุดตรวจโควิดที่ผ่านการรรับรองจากอย.ไทย” จะสามารถจำหน่ายให้ได้เฉพาะ สถานพยาบาล โรงพยาบาลเฉพาะทาง คลินิกเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ หรือ สหคลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ เทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายกำหนด เท่านั้น!!

 

เพราะฉะนั้นหากซื้อมาตรวจเอง นอกจาก ชุดตรวจจะไม่มีการรับรองมาตรฐาน ว่าเป็นชุดตรวจคุณภาพที่ใช้ตรวจได้จริงแล้ว ผู้ตรวจเองก็ไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ชุดตรวจ ไม่มีความชำนาญในการแปลผลตรวจ ก็จะทำให้ผลการตรวจนั้นผิดพลาด ไม่น่าเชื่อถือไปในสิ้นเชิง

 

หากผลเป็นลบ ก็ไม่ชัวร์ว่าจริงหรือไม่ ลบปลอมหรือเปล่า และอาจทำให้เข้าใจผิด ว่าตนเองไม่ได้ติดเชื้อ ใช้ชีวิตร่วมกับ ผู้อื่นต่อไป เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อในวงกว้าง

ดังนั้น เพื่อความ ปลอดภัยของตนเอง และผู้อื่น ก็ควรเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ที่ได้มาตรฐานจะดีกว่า