ตรวจคัดกรองซิฟิลิสเบื้องต้น โรคซิฟิลิส เป็นกามโรค ชนิดหนึ่ง เกิดจาก การติดเชื้อ แบคทีเรีย Treponema pallidum ปัจจุบัน กำลังกลับมา ระบาด อีกครั้ง โดยเฉพาะ ในกลุ่มวัยรุ่น สาเหตุ มาจาก การมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ได้ ใช้ถุงยางอนามัย เพื่อป้องกัน การติดเชื้อ

นอกจากนี้ ยังติดต่อได้ ผ่านทางเลือด และสารคัดหลั่งต่างๆ ของร่างกาย ขณะเดียวกัน สามารถติด จากแม่ ไปสู่ลูก ในขณะตั้งครรภ์ โดยผ่านทางรก และในขณะทำคลอด ได้อีกด้วย

ทนพ.ญ. กัญจนา สาเอี่ยม ผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health)  กล่าวว่า การป้องกัน โรคซิฟิลิสเบื้องต้น สามารถทำได้โดยการตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีหลากหลายวิธี แต่ที่นิยมปฏิบัติพอจะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ

การตรวจชนิดไม่เฉพาะเจาะจงต่อโรคซิฟิลิส และการตรวจชนิดเฉพาะเจาะจงต่อโรคซิฟิลิส  สำหรับ การตรวจชนิดไม่เฉพาะเจาะจงต่อโรคซิฟิลิส นิยมใช้เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น โดยวิธีการตรวจที่เรียกว่า RPR

ส่วนการตรวจชนิดเฉพาะเจาะจงต่อโรคซิฟิลิส เป็นการตรวจซึ่งมีความแม่นยำสูงเฉพาะสำหรับโรคซิฟิลิสเท่านั้น การตรวจดังกล่าวนี้จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าในกลุ่มแรกมาก

แต่ก็มีประโยชน์มากในการยืนยันการวินิจฉัยโรคซิฟิลิส ในกรณีที่อาการแสดงของโรคไม่ชัดเจน เช่น โรคซิฟิลิสในระยะแฝง โรคซิฟิลิสของหัวใจ โรคซิฟิลิสระบบประสาทและโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด เป็นต้น การตรวจในกลุ่มนี้ได้แก่ การตรวจวิธี FTA-ABS

ทั้งนี้ในปัจจุบัน การ ตรวจคัดกรองซิฟิลิสเบื้องต้น ได้มีการพัฒนาการทดสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคได้ การ ตรวจคัดกรองซิฟิลิสเบื้องต้น มีความไวและแม่นยำต่อโรคซิฟิลิส คือ

การตรวจ Syphilis Ab การทดสอบทางห้องปฏิบัติการนั้นช่วยวินิจฉัยโรคซิฟิลิสเบื้องต้นเท่านั้น หากพบการตรวจว่าติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจด้วยวิธีไหน ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อที่จะได้รักษาให้หายขาด และติดตามการรักษาโรคได้ทันท่วงที

ทั้งนี้วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการ ป้องกันด้วยการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อจะมีเพศสัมพันธ์ และไม่ควรเปลี่ยนคู่นอนบ่อย