การตรวจซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์ โรคซิฟิลิส (Syphilis) มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย (Treponema Pallidum) ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่แค่การมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นที่จะทำให้ติดได้

เพราะเชื้อซิฟิลิสนั้นมีความร้ายแรงเป็นอย่างมาก สามารถแพร่เชื้อเข้าไปสู่ร่างกายได้ผ่านทางการสัมผัสกับแผลที่ติดเชื้อ การจูบ หรือจากแม่สู่ลูก

โรคซิฟิลิสสามารถรักษาให้หายได้ และโรคซิฟิลิสนั้นมีหลายระยะ ซึ่งบางระยะก็อาจไม่แสดงอาการออกมาให้เห็น หรือไม่แสดงอาการใด ๆ เลย จึงทำให้ผู้ป่วยบางคนคิดว่าตนเองนั้นไม่ได้ติดเชื้อ

แต่อย่างไรก็ตามหากปล่อยไว้ จนกระทั่งเชื้อเข้าสู่ระยะสุดท้าย และแสดงอาการออกมาให้เห็น หากไม่ได้เข้ารับการรักษาเชื้อซิฟิลิสจะกระจายไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็ว จนอาจส่งผลทำให้ระบบอวัยวะต่าง ๆ มีการทำงานผิดปกติได้ หรืออาจทำให้พิการและเสียชีวิตลงได้

“ซิฟิลิสสามารถติดต่อได้จากแม่สู่ลูก ทำให้เด็กทารกมีการติดเชื้อซิฟิลิสตั้งแต่กำเนิดได้”

 

การตั้งครรภ์ขณะที่ติดเชื้อซิฟิลิส คือ เชื้อซิฟิลิสนั้นจะสามารถผ่านเข้าไปสู่เด็กทารกได้ในทุกช่วงอายุครรภ์ ซึ่งสาเหตุนี้อาจทำให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ดังนี้

– เพิ่มโอกาส อัตราการแท้งในช่วงระยะ 4 เดือนหลังติดเชื้อได้
– เสี่ยงที่จะทำให้ เด็กทารกคลอดก่อนกำหนด
– เกิดความผิดปกติ ต่อทารกในครรภ์ ไม่ว่าจะเป็น โตช้า บวมน้ำ
– เสี่ยงทำให้ เด็กทารกตายตอนคลอด
– ทารกเสี่ยงเป็นซิฟิลิสแต่กำเนิด

การตรวจซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์ ดังนั้น คุณผู้หญิงส่วนใหญ่ เมื่อวางแผน ที่จะมีบุตร จะมีความจำเป็น ที่จะต้องเข้ารับ การตรวจหาเชื้อซิฟิลิส ก่อนตั้งครรภ์อยู่เสมอ และหากตรวจพบ ก็จำเป็นที่ จะต้องเข้ารับ การรักษา อย่างถูกต้อง

การเข้ารับการตรวจโรคติดเชื้อในหญิงที่มีตั้งครรภ์

1. จะได้รับคำปรึกษาก่อนการตรวจ

2. เลือกวิธีการตรวจ ที่เหมาะสม
การตรวจหา เชื้อซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์ สามารถทำได้ 4 วิธีหลัก ๆ คือ
– การตรวจแบบแอนติบอดีที่ไม่จำเพาะ (RPR or VDRL)
– การตรวจแบบแอนติบอดีที่จำเพาะ
– การตรวจน้ำจาก ไขสันหลัง เพื่อวินิจฉัย ซิฟิลิส ระบบประสาท
– ตรวจหาเชื้อ Treponema Pallidum

3. รับฟังคำชี้แจง หลังผลตรวจออก พร้อมคำแนะนำ เพื่อจัดการ กับความ วิตกกังวล

4. ให้คำแนะนำ วิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ประเมินระยะโรค พร้อมเข้ารับ การรักษา
ในการรักษาจะแบ่งเป็น 2 ระยะใหญ่ ๆ คือ
– Early syphilis เป็นการติดเชื้อในระยะแรก ๆ จะมีการแบ่งย่อยได้อีกถึง 3 ระยะ แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้ จะสามารถรักษา ได้ง่ายกว่า และใช้เวลา ในการรักษาให้หายขาด ได้เร็วกว่า
– Late syphilis มีการติดเชื้อมาสักพัก หรือ นานพอสมควร จะมีการแบ่งย่อย ได้อีกถึง 5 ระยะ ซึ่งในระยะนี้ จะใช้เวลาในการรักษา นานกว่า และมีวิธีการรักษา ที่เข้มข้นกว่า

หากพบว่า มีการติดเชื้อซิฟิลิส ควรให้คุณสามี มาเข้ารับการตรวจ ร่วมด้วย เนื่องจาก มีโอกาสเสี่ยงสูง ที่จะติดเชื้อ ซิฟิลิสเช่นกัน

ผู้ที่คิดว่าตนเองกำลังมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อซิฟิลิส การเข้ารับการตรวจอาจจะช่วยให้คุณสามารถรู้ทราบถึงสถานะร่างกายของตนเองได้เร็ว หรือจะหาซื้อ ชุดตรวจซิฟิลิส มาตรวจคัดกรองก่อนได้ เพื่อเป็นทางออกให้สำหรับความกังวลในความเสี่ยง

และหากตรวจ พบเชื้อ ตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะได้เข้ารับ การรักษา อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ การใช้ชุดตรวจ ซิฟิลิส ควรศึกษา วิธีการใช้งาน คำเตือน หรือแม้แต่ วิธีการ อ่านผล อย่างละเอียด

เพราะการใช้ ชุดตรวจนี้ เป็นเพียง การตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อคลายความกังวลต่อผู้ที่ไม่กล้าไปตรวจตามโรงพยาบาล ไม่ว่าผลตรวจ จะออกมาเป็นอย่างไร ก็ให้ทำการตรวจซ้ำ อีกครั้ง เพื่อยืนยัน ผลที่แน่ชัด

อย่างไรก็ตาม สำหรับสาว ๆ ที่กำลังวางแผน จะมีบุตรควรเข้ารับ คำปรึกษากับแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความพร้อม ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทางร่างกาย หรือจิตใจ เพราะจะช่วย ให้การตั้งครรภ์ ของคุณ เป็นไปได้ด้วยดี ตั้งครรภ์ อย่างปลอดภัย ลูกน้อย มีสุขภาพที่แข็งแรง และไม่เกิดปัญหา ตามมาในภายหลัง