การตรวจซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์ โรคซิฟิลิส (Syphilis) มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย (Treponema Pallidum) ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่แค่การมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นที่จะทำให้ติดได้

เพราะเชื้อซิฟิลิสนั้นมีความร้ายแรงเป็นอย่างมาก สามารถแพร่เชื้อเข้าไปสู่ร่างกายได้ผ่านทางการสัมผัสกับแผลที่ติดเชื้อ การจูบ หรือจากแม่สู่ลูก

โรคซิฟิลิสสามารถรักษาให้หายได้ และโรคซิฟิลิสนั้นมีหลายระยะ ซึ่งบางระยะก็อาจไม่แสดงอาการออกมาให้เห็น หรือไม่แสดงอาการใด ๆ เลย จึงทำให้ผู้ป่วยบางคนคิดว่าตนเองนั้นไม่ได้ติดเชื้อ

แต่อย่างไรก็ตามหากปล่อยไว้จนกระทั่งเชื้อเข้าสู่ระยะสุดท้าย และแสดงอาการออกมาให้เห็น หากไม่ได้เข้ารับการรักษาเชื้อซิฟิลิสจะกระจายไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็ว จนอาจส่งผลทำให้ระบบอวัยวะต่าง ๆ มีการทำงานผิดปกติได้ หรืออาจทำให้พิการและเสียชีวิตลงได้

“ซิฟิลิสสามารถติดต่อได้จากแม่สู่ลูก ทำให้เด็กทารกมีการติดเชื้อซิฟิลิสตั้งแต่กำเนิดได้”

 

การตั้งครรภ์ขณะที่ติดเชื้อซิฟิลิส คือ เชื้อซิฟิลิสนั้นจะสามารถผ่านเข้าไปสู่เด็กทารกได้ในทุกช่วงอายุครรภ์ ซึ่งสาเหตุนี้อาจทำให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ดังนี้

– เพิ่มโอกาสอัตราการแท้งในช่วงระยะ 4 เดือนหลังติดเชื้อได้
– เสี่ยงที่จะทำให้เด็กทารกคลอดก่อนกำหนด
– เกิดความผิดปกติต่อทารกในครรภ์ ไม่ว่าจะเป็น โตช้า บวมน้ำ
– เสี่ยงทำให้เด็กทารกตายตอนคลอด
– ทารกเสี่ยงเป็นซิฟิลิสแต่กำเนิด

การตรวจซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์ ดังนั้น คุณผู้หญิงส่วนใหญ่เมื่อวางแผนที่จะมีบุตร จะมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อซิฟิลิสก่อนตั้งครรภ์อยู่เสมอ และหากตรวจพบก็จำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง

การเข้ารับการตรวจโรคติดเชื้อในหญิงที่มีตั้งครรภ์

1. จะได้รับคำปรึกษาก่อนการตรวจ

2. เลือกวิธีการตรวจที่เหมาะสม
การตรวจหาเชื้อซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์สามารถทำได้ 4 วิธีหลัก ๆ คือ
– การตรวจแบบแอนติบอดีที่ไม่จำเพาะ (RPR or VDRL)
– การตรวจแบบแอนติบอดีที่จำเพาะ
– การตรวจน้ำจากไขสันหลัง เพื่อวินิจฉัยซิฟิลิสระบบประสาท
– ตรวจหาเชื้อ Treponema Pallidum

3. รับฟังคำชี้แจงหลังผลตรวจออก พร้อมคำแนะนำเพื่อจัดการกับความวิตกกังวล

4. ให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ประเมินระยะโรค พร้อมเข้ารับการรักษา
ในการรักษาจะแบ่งเป็น 2 ระยะใหญ่ ๆ คือ
– Early syphilis เป็นการติดเชื้อในระยะแรก ๆ จะมีการแบ่งย่อยได้อีกถึง 3 ระยะ แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้จะสามารถรักษาได้ง่ายกว่า และใช้เวลาในการรักษาให้หายขาดได้เร็วกว่า
– Late syphilis มีการติดเชื้อมาสักพักหรือนานพอสมควร จะมีการแบ่งย่อยได้อีกถึง 5 ระยะ ซึ่งในระยะนี้จะใช้เวลาในการรักษานานกว่า และมีวิธีการรักษาที่เข้มข้นกว่า

หากพบว่ามีการติดเชื้อซิฟิลิส ควรให้คุณสามีมาเข้ารับการตรวจร่วมด้วย เนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อซิฟิลิสเช่นกัน

ผู้ที่คิดว่าตนเองกำลังมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อซิฟิลิส การเข้ารับการตรวจอาจจะช่วยให้คุณสามารถรู้ทราบถึงสถานะร่างกายของตนเองได้เร็ว หรือจะหาซื้อ ชุดตรวจซิฟิลิส มาตรวจคัดกรองก่อนได้ เพื่อเป็นทางออกให้สำหรับความกังวลในความเสี่ยง

และหากตรวจพบเชื้อตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะได้เข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ การใช้ชุดตรวจซิฟิลิสควรศึกษาวิธีการใช้งาน คำเตือน หรือแม้แต่วิธีการอ่านผลอย่างละเอียด

เพราะการใช้ ชุดตรวจนี้ เป็นเพียง การตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อคลายความกังวลต่อผู้ที่ไม่กล้าไปตรวจตามโรงพยาบาล ไม่ว่าผลตรวจจะออกมาเป็นอย่างไร ก็ให้ทำการตรวจซ้ำอีกครั้งเพื่อยืนยันผลที่แน่ชัด

อย่างไรก็ตามสำหรับสาว ๆ ที่กำลังวางแผนจะมีบุตรควรเข้ารับคำปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย หรือจิตใจ เพราะจะช่วยให้การตั้งครรภ์ของคุณเป็นไปได้ด้วยดี ตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย ลูกน้อยมีสุขภาพที่แข็งแรง และไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง

 

 

ชุดตรวจเอชไอวี