ตรวจซิฟิลิส ที่ไหน
ตรวจซิฟิลิส ที่ไหน  โรคซิฟิลิส (Syphilis) เป็นโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ ที่มีสาเหตุ มาจากการ ติดเชื้อแบคทีเรีย โดยสามารถรักษา ให้หายขาดได้ ด้วยการฉีดยาปฏิชีวนะ แต่หาก มีการปล่อยทิ้งไว้ โดยไม่มีการรักษาเป็นเวลานาน อาจทำให้ ระบบภาย ในร่างกายเกิดความเสียหาย ร้ายแรงมากกว่า โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชนิดอื่น ๆ ซึ่งโรคซิฟิลิส จะมี ระยะที่สามารถแฝงตัวของโรคได้ เป็นเวลานาน และสามารถแพร่กระจายไปสู้ผู้อื่นได้

โดยทั่วไป โรคซิฟิลิส เรียกได้ว่า เป็นโรคที่สามารถพบได้บ่อย รองมาจากโรคหนองในแท้ (Gonorrhea) และหนองในเทียม (Non-gonococcal urethritis) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งผู้ชาย และผู้หญิง

ซิฟิลิสติดต่อได้อย่างไร ซิฟิลิสเกิดจาก การที่เชื้อโรค จะเข้าไปสู่ร่างกาย ผ่านการสัมผัสโดยตรง จากผู้ที่มีบาดแผล หรือผู้ที่มีเชื้ออยู่ หากเชื้อเข้าไปสู่ร่างกายแล้ว เชื้อซิฟิลิสจะเข้าไปสู่กระแสเลือด และไปจับตามอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย จนทำให้เกิด โรคภาวะแทรกซ้อนตามอวัยวะต่าง ๆ เป็นเวลานาน

ตรวจซิฟิลิส ที่ไหน  ปัจจุบัน การกลับมาระบาด ของโรคซิฟิลิส สามารถพบได้มากที่สุด ในกลุ่มของวัยรุ่น ที่อยู่ในช่วงอายุประมาณ 15-24 ปี เพราะถือว่า เป็นช่วงของวัยเจริญพันธุ์ มีเพศสัมพันธ์เร็วเกินไป และอีกทั้ง ยังขาดความรู้ เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา รวมไปถึงกลุ่ม ของวัยรุ่นที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระ

การมีเพศสัมพันธ์ กับบุคคลแปลกหน้า หรือเป็นแบบเพศสัมพันธ์ ในคืนเดียว ที่เรียกว่า one night stand และนอกจากนี้ ก็ยังพบว่า ยังมีกลุ่มวัยรุ่น ที่ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการใช้ ถุงยางอนามัย ในการมีเพศสัมพันธ์นั้น น้อยมาก

ซึ่งในความคิดของแต่ละคน อาจจะมองว่าตนเองนั้น ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพราะเนื่องจากไม่ได้เปลี่ยน คู่นอนบ่อย ๆ จึงไม่จำเป็น ที่จะต้องใส่ถุงยางอนามัย

แต่ความเป็นจริง การมีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตาม โดยที่ไม่สวมถุงยางอนามัย ก็ถือว่า มีความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ ทางเพศสัมพันธ์ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม เชื้อซิฟิลิส ก็ยังสามารถติดต่อได้ จากแม่สู่ลูก หากไม่ได้รับการรักษา ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ทั้งนี้อาการของโรคซิฟิลิส จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระยะหลัก ๆ ดังนี้

– ระยะแรก เป็นระยะที่ ร่างกายจะมีตุ่มเกิดขึ้น ตามบริเวณ ริมปาก ลิ้น ซึ่งตุ่มจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ จะแตกเป็นแผล และไม่มีอาการเจ็บใด ๆ เลย โดยระยะนี้ จะเป็น ระยะที่ไม่มีการแสดงอาการ เพราะเนื่องจากแผลจะค่อย ๆ หายไปเอง จึงทำให้ผู้ป่วย ปล่อยละเลยไป

– ระยะสอง หลังจากมีการติดเชื้อ ไปในระยะแรกแล้ว ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ซิฟิลิสในต่อมน้ำเหลือง จะเริ่มเข้าไปสู่กระแสเลือด จนส่งผลให้เกิด ผื่นที่มีลักษณะเป็นตุ่มนูน ๆ ขึ้นตามร่างกาย

โดยเฉพาะฝ่ามือ ฝ่าเท้า แต่จะไม่มีอาการคันใด ๆ เลย โดยจะเรียกระยะนี้ว่า ระยะออกดอก ซึ่งในบางครั้ง จะเจอเนื้อที่เน่าตาย น้ำเหลืองไหล มีเชื้อซิฟิลิสปน จึงเป็นระยะที่สามารถเกิดการติดเชื้อได้ง่าย

– ระยะสาม ระยะแอบแฝง จะเป็นระยะที่ไม่มีอาการ หากเป็นแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่และติดเชื้อในระยะนี้ เชื้อก็จะสามารถแพร่ไปสู่ลูกที่อยู่ในครรภ์ได้

– ระยะสี่ หลังจากที่มีการติดเชื้อมาแล้วประมาณ 2-30 ปี หากไม่เข้ารับการรักษา เชื้อซิฟิลิสก็จะเข้าไปทำลายอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย จนอาจส่งผลให้มีอาการหูหนวก ตาบอด สมองเสื่อม หรืออาจเสียสติไปเลย หากเชื้อได้ลุกลามไปถึงหัวใจ อาจก่อให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวจนอาจเสียชีวิตลงได้

การตรวจหาซิฟิลิส สามารถเข้ารับ การการตรวจหา ได้ตามโรงพยาบาล หรือคลินิกต่าง ๆ ทั่วประเทศ การจะเข้าไป ตรวจตามโรงพยาบาล ต้องทำใจให้สบาย เปิดกว้าง และให้ข้อมูล ที่เป็นความจริง กับทางพยาบาล หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อให้แพทย์วินิจฉัย และคิดค้นหาวิธีการ ที่จะช่วยให้คุณสบายใจ ว่าการตรวจหาซิฟิลิสในรูปแบบไหน เหมาะสำหรับคุณ และปลอดภัยที่สุด

อย่างไรก็ตาม นอกจากจะมี บริการตรวจหาซิฟิลิส ตามสถานพยาบาลแล้ว หากใคร ที่ไม่กล้าเดินทางไปตรวจ หรืออายต่อสายผู้คน ปัจจุบันได้มี ชุดตรวจซิฟิลิสด้วยตนเอง ที่สามารถทำการ ตรวจเพื่อคัดกรองเบื้องต้น เพื่อเป็นทางออกสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงและไม่กล้าเดินทางไปตรวจ เพราะหากตรวจเจอเร็วก็จะได้เข้ารับการรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม