ที่ตรวจซิฟิลิส เป็นอย่างไร ใช้ตรวจวัดผลได้จริงหรอ?

โรคซิฟิลิส (Syphilis) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากเชื้อแบคทีเรีย ทรีโพนีมา พัลลิดุม (Treponema Pallidum)

มีสาเหตุหลัก ๆ มาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทั้งยังสามารถติดต่อได้ผ่านทางการสัมผัส

กับสารคัดหลั่ง อวัยวะเพศ หรือส่วนอื่น ๆ ในร่างกายของผู้ป่วยซิฟิลิส นอกจากนี้เชื้อซิฟิลิสยังสามารถติดต่อได้ผ่านทางแม่สู่ลูกในระหว่างการตั้งครรภ์

หรือระหว่างการคลอดอีกด้วย อย่างไรก็ตาม โรคซิฟิลิส ยังถือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีความร้ายแรงไม่แพ้โรคอื่น

และในปัจจุบันนี้โรคซิฟิลิสได้กลับมาระบาดอย่างหนักอีกครั้ง จนส่งผลให้ผู้ป่วยซิฟิลิสติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว และมีโอกาสแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่นได้ง่าย

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และไม่กล้าเดินทางไปตรวจหาเชื้อตามสถานพยาบาลต่าง ๆ

อาจจะเกรงว่ามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ซึ่งแน่นอนว่าหากเข้ารับการตรวจตามโรงพยาบาลเอกชนจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงอย่างแน่นอน

และค่าใช้จ่ายก็ขึ้นอยู่แต่ละโรงพยาบาลด้วยเช่นกัน

 

ปัจจุบันการตรวจซิฟิลิสที่ได้รับความนิยมจะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

  – การตรวจแบบเจาะจงต่อเชื้อซิฟิลิส วิธีการตรวจนี้ จะมีความแม่นยำใ นการตรวจที่ สูงมาก ๆ สำหรับโรคซิฟิลิส และยังเป็นวิธี ที่มีขั้นตอน

ในการตรวจ ที่ยุ่งยาก จำเป็นที่ จะต้องอาศัย ความชำนาญใน การตรวจเป็น อย่างมาก แต่วิธีนี้ ถือเป็นวิธีที่ สามารถยืนยัน การวินิจฉัยโรคซิฟิลิสได้ใน กรณี ที่อาการของ โรคยังแสดงออกไม่ชัดเจน

 – การตรวจแบบไม่เฉพาะเจาะจงต่อเชื้อซิฟิลิส ส่วนใหญ่แล้ว วิธีนี้ จะนิยมใช้ ในการตรวจคัดกรอง เบื้องต้นเท่านั้น เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการ

ตรวจคัดกรองเบื้องต้น หลังไปได้รับ ความเสี่ยงมา ซึ่งจะเรียก วิธีการตรวจ นี้ว่า การตรวจแบบ RPR

 

นอกจากนี้ ในปัจจุบัน มีวิธีการตรวจหา เชื้อซิฟิลิส ที่ได้รับ ความนิยมเช่นกัน คือ การใช้ ชุดตรวจซิฟิลิสด้วยตนเอง หรือเรียกันว่า

ดังนั้น การตรวจซิฟิลิส จึงมี การตรวจ ในรูปแบบที่ รวดเร็วขึ้น อย่างเช่น ที่ตรวจซิฟิลิส แบบ Rapid Test ที่ใช้งานง่าย รู้ผลรวดเร็ว

นิยม ใช้ใน การตรวจคัดกรอง ซึ่งถือเป็น วิธีที่มีความไว ในการตรวจ เหมาะ สำหรับผู้ที่ ไปมีความเสี่ยงมา และ ต้องทำ การตรวจด้วยตนเอง

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ โรคซิฟิลิส ได้กลับมา ระบาด อย่างหนัก อีกครั้ง ทำให้ คนส่วนใหญ่ มีความเสี่ยง  ต่อการติดเชื้อนั้น สูงมากขึ้น เรื่อย ๆ

ดังนั้น การเข้ารับ การตรวจ อาจเป็นวิธีเดียว ที่จะทำให้ เรานั้น ทราบว่า ร่างกายของเรา ติดเชื้อ หรือไม่ ซึ่งปัจจุบัน หากท่านใด ที่ยังไม่สะดวกใจ

ที่จะไปตรวจ ที่สถานพยาบาล ได้มี ชุดตรวจซิฟิลิส ที่สามารถ หามาตรวจ ด้วยตนเอง เพื่อเป็น ทางออก ให้กับ ประชาชนที่ ได้รับความเสี่ยง

ได้ทำการ ตรวจคัดกรอง เบื้องต้น ด้วยตนเอง

 

หากใครที่ คิดว่า ตนเองไปได้ รับความ เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อมา และ ไม่สะดวก เดินทางไป ตรวจตาม สถานพยาบาล

สามารถ ทำการ ตรวจคัดกรอง ด้วยชุดตรวจ ซิฟิลิส ด้วยตนเองได้ โดยชุดตรวจ จะมี ความปลอดภัย แม่นยำ และได้ มาตรฐาน

สามารถรู้ ผลตรวจได้ใน 10-15 นาที เพราะหาก ตรวจเจอเชื้อเร็ว ก็มีโอกาส ใน การรักษาเชื้อซิฟิลิส ให้ หายขาดได้ ซึ่งหากปล่อย ให้ร่างกาย ของเราติดเชื้อ

และไม่เข้ารับ การรักษา อย่างถูกต้อง และเหมาะสม อาจส่งผล ให้ร่างกาย ของเราได้รับ ผลกระทบ อย่างหนัก โดยเฉพาะ หัวใจ สมอง

หรือถึงขั้น อันตราย จนอาจส่งผลให้ เสียชีวิตลงได้