ผลตรวจ ซิฟิลิส แบบนี้หมายความว่าอะไร

ซิฟิลิส โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่อันตราย อีกโรคหนึ่ง ที่ต้องพูดว่าอันตรายนั้น เพราะว่าหากไม่มีการรักษา ที่ถูกต้อง จนหายขาด ความรุนแรง ของโรคนี้ ก็จะเป็นอันตราย ต่อระบบหัวใจ และระบบสมอง หรือที่ร้ายแรงที่สุด คือ เสียชีวิต

 

โรคซิฟิลิส ถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แต่สามารถติดต่อได้จากแผล ติดต่อได้จากเลือดสู่เลือด และจากแม่ที่ตั้งครรภ์สู่เด็กในครรภ์

 

แต่อย่างไรก็ตาม โรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ และสามารถป้องกันเชื้อ จากแม่ไม่ให้ไปสู่เด็ก ที่อยู่ในครรภ์ได้ ดังนั้น สิ่งที่สำคัญ คือ เมื่อมีความเสี่ยงให้รีบตรวจโดยเร็ว หากผลเป็นลบ ก็จะช่วยให้สบายใจมากขึ้น และหากผลเป็นบวก ก็ให้เข้าสู่ระบบ การรักษาทันที เพื่อไม่ให้เป็น อันตรายต่อร่างกาย ไปมากกว่านี้

 

การเข้ารับการตรวจซิฟิลิส กับทางสถานพยาบาลนั้น มีวิธีการ ตรวจหลายวิธี การตรวจซิฟิลิสนั้น ไม่ต้องอดอาหาร ไม่ต้องงดน้ำ และเมื่อตรวจเสร็จเรียบร้อย และทราบผลตรวจแล้ว ผู้เข้ารับการตรวจจะได้รับใบผลตรวจกลับมาด้วย

 

โดยในใบ ผลตรวจ ซิฟิลิส จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อโรค วิธีที่ใช้ ผลตรวจ ยกตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

  • NAME คือ ชื่อโรค โดยทั่วไปจะระบุว่า Treponemal test
  • ITEM คือ วิธีที่ใช้ ขึ้นอยู่กับว่าเลือกตรวจโดยวิธีใด อาทิเช่น VDRL, CMIA, RPR, TPHA และอื่น ๆ
  • RESULT คือ ผลตรวจ โดยจะแบ่งเป็นผลบวก (พบเชื้อ) Reactive, Positive /ผลลบ (ไม่พบเชื้อ) Non-Reactive, Negative/ ไม่สามารถแปลผลได้ Invalid

 

หากท่านใด ที่ได้รับความเสี่ยง ในการติดเชื้อซิฟิลิส การเข้ารับการตรวจ เป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่หากท่านไม่กล้า ที่จะไปตรวจ ที่สถานพยาบาล เราขอแนะนำชุดตรวจซิฟิลิสด้วยตนเอง โดยเป็นการตรวจคัดกรองจากเลือดเท่านั้น สามารถทราบผลได้ภายในไม่กี่นาที โดยการแสดงผล จะต้องดูจากที่ทดสอบ ซึ่งแบ่งเป็นโซนแถบควบคุม (C) และโซนแถบทดสอบ (T) โดยในการทดสอบจะปรากฎขีดแดงขึ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • C (ควบคุม) ในทุก ๆ การทดสอบจะต้องมีขีดแดง 1 ขีด ขึ้นที่บริเวณแถบ C เสมอ เพื่อแสดงว่า ชุดทดสอบนี้ทำงาน หากในการทดสอบขีดแดง ไม่ขึ้นที่แถบทดสอบ C จะเท่ากับว่าผลการทดสอบนี้ ผิดพลาด ไม่สามารถแปลผลได้
  • T (ทดสอบ) จะปรากฎขีดแดง 1 ขีด ขึ้นที่บริเวณแถบ T ก็ต่อเมื่อตรวจพบว่า ได้รับการติดเชื้อซิฟิลิส และจะไม่ปรากฎขีดแดงขึ้น ที่บริเวณแถบทดสอบ T เมื่อการทดสอบนั้น ไม่พบการติดเชื้อซิฟิลิส

ทั้งนี้ การตรวจคัดกรองด้วยวิธีนี้ สามารถแปลผลได้ 3 แนวทาง คือ

  • ขีดแดงขึ้น 2 ขีด (C หนึ่งขีด, T หนึ่งขีด) สามารถแปลผลได้ว่า ผลบวก (พบการติดเชื้อ) ควรรีบ ไปตรวจยืนยันผล ที่โรงพยาบาล โดยเร็ว ที่สุด
  • ขีดแดงขึ้น 1 ขีด (C หนึ่งขีด) สามารถแปลผลได้ว่า ผลลบ (ไม่พบการติดเชื้อ) แนะนำตรวจซ้ำอีกครั้ง ที่ระยะเวลาเสี่ยงนานขึ้น
  • ขีดแดงไม่ขึ้นเลย, ขีดแดงขึ้นที่ T หนึ่งขีด หมายความว่า ไม่สามารถแปลผลได้ หรือชุดทดสอบ มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ควรทดสอบใหม่ อีกครั้ง ด้วยชุดทดสอบชุดใหม่

 

การตรวจซิฟิลิส และทราบผล โดยเร็วที่สุด มีผล ต่อการรักษา ยิ่งตรวจพบ ในระยะแรก ของการติดเชื้อ ยิ่งรักษาง่าย ใช้ระยะเวลาไม่นาน ก็สามารถ หายขาดได้แล้ว แต่ถ้าตรวจพบ ในระยะที่สามแล้ว การรักษาก็จะยากขึ้น ใช้เวลานานขึ้น และไม่แน่ว่าอาจสูญเสีย อวัยวะบางอย่าง ไปแล้วก็เป็นได้