ร้านขายยามีชุดตรวจเอดส์ไหม ? ปัจจุบันนี้ การตรวจหาเชื้อเอชไอวี เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราทุกคนไม่ควรมองข้าม โดยโรคเอชไอวีนั้นมีความร้ายแรงเป็นอย่างมาก และส่งผลเสียต่อร่างกายของเราถึงขั้นเสียชีวิตได้ โรคเอชไอวี (HIV) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการไปมีเพศสมันพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน หากร่างกายของเราได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปแล้ว เชื้อจะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว และส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง จนไม่สามารถทำการต่อต้านต่อเชื้อโรคอื่น ๆ ที่เข้าสู่ร่างกายได้ อีกทั้งส่งผลให้ผู้ป่วยมีร่างกายที่อ่อนแอจนเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรควัณโรคปอด หรือโรคทางสมอง ซึ่งอาการอาจรุงแรงถึงขั้นเสียชีวิตลงได้

 

อย่างไรก็ตาม หากรู้ตัวว่าร่างกายเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเอชไอวีก็ให้รับเข้ารับการตรวจและรักษาเร็วที่สุด เพราะหากตรวจพบเชื้อตั้งแต่ระยะแรกก็มีโอกาสในการรักษาเชื้อเอชไอวีไม่ให้พัฒนาไปสู่ระยะเอดส์

 

ร้านขายยามีชุดตรวจเอดส์ไหม จากประกาศปลดล็อค ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ของทางอย. ได้ระบุไว้อีกด้วยว่า สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยา เพื่อเป็นทางออกให้สำหรับผู้ที่ไปได้รับความเสี่ยงมา แต่ไม่กล้าเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาล หลังจากประกาศนี้ออกมา พบว่ามีร้านขายยาบางแห่งหรือร้านขายยาร้านใหญ่ ๆ เท่านั้น ที่มีชุดตรวจเอดส์วางจำหน่าย ส่วนใหญ่แล้วจะพบขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์

 

อย่างไรก็ตาม การหาซื้อชุดตรวจเอชไอวี ด้วยตนเอง จำเป็นที่ จะต้องดูให้ดีว่าชุดตรวจ มีความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน มากแค่ไหน เพื่อความปลอดภัย ในการตรวจ ด้วยตนเอง ดังนั้น การทราบว่าตนเอง ติดเชื้อ ตั้งแต่ระยะแรก และเข้ารับ การรักษา ตั้งแต่เนิ่น ๆ ผู้ป่วย ก็จะมี คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิต อยู่ร่วมกัน กับคนปกติได้ และมีวิธีการป้องกัน เชื้อไม่ให้แพร่ไปสู่ผู้อื่น ได้อย่างเหมาะสม

         ปัจจุบันการตรวจหาเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์ นั้นมีหลากหลายวิธี แต่วิธีหลักทางการแพทย์จะแบ่งออกเป็น 4 วิธีด้วยกัน คือ

  • การตรวจหาแอนติเจน (ไม่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน) ซึ่งวิธีการนี้ จะใช้ตรวจ กับการติดเชื้อในระยะแรก ตอนที่ร่างกาย ได้รับเชื้อมาแล้ว

แต่เชื้อยัง ไม่สร้างแอนติบอดี ต่อเชื้อเอชไอวี หรือมีระดับแอนติบอดี ที่ต่ำเกินกว่า ที่จะตรวจพบได้ วิธีการตรวจนี้ สามารถตรวจ ได้ประมาณ 14-15 วันหลัง การติดเชื้อ

  • การตรวจหาแอนติบอดี ที่จำเพาะต่อเชื้อ วิธีนี้ เป็นวิธี ที่ได้ความนิยม เป็นอย่างมากในการตรวจคัดกรอง การติดเชื้อเอชไอวี

โดย สามารถตรวจพบเชื้อ ได้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ หลังการติดเชื้อ

  • การตรวจแบบ ชุดตรวจแอนติบอดี จำเพาะต่อเชื้อ และ แอนติเจน พร้อมกัน ในน้ำยาเดียวกัน หรือเรียกง่าย ๆ ว่าการตรวจ ด้วยน้ำยา Fourth Generation เป็นการ ตรวจ Anti-HIV

หรือ HIV p24 antigen ในเวลาเดียวกัน โดยน้ำยาประเภทนี้ มีการใช้ อย่างแพร่หลาย เพื่อตรวจ คัดกรองผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ซึ่งสามารถตรวจพบเชื้อ ได้เร็วที่สุด 14-15 วันหลังการติดเชื้อ

  • การตรวจหา สารพันธุกรรม หรือที่เรียกว่า การตรวจแบบ NAT (Nucleic Acid Test) เป็นวิธี ที่มีความไว ในการตรวจมากที่สุด โดยสามารถตรวจพบเชื้อ ได้ตั้งแต่ 3-7 วัน

หลังการ ติดเชื้อ ปัจจุบัน ทางการแพทย์ นิยมนำ ไปใช้ตรวจคัดกรอง ให้กับผู้ที่มี ความเสี่ยงสูง ต่อการติดเชื้อเอชไอวี

 

อย่างไรก็ตาม หากใครที่ไม่กล้า เดินทาง ไปตรวจตามโรงพยาบาล หรือคลินิก ปัจจุบัน ก็ได้มีชุดตรวจเอชไอวี ที่ไม่ได้ วางจำหน่าย แค่ตามร้านขายยา แต่ยังมี เว็บไซต์ที่ จำหน่ายชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองที่มีความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน สามารถรู้ผลได้ภายใน 15-20 นาที เพื่อเป็นทางออก ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง ได้ทำการตรวจคัดกรอง ด้วยตนเอง เพราะหากตรวจพบเชื้อ ตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็มีโอกาส ในการรักษา ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง เป็นเพียงการตรวจคัดกรอง เบื้องต้นเท่านั้น ไม่ว่าผลจะออกมา เป็นอย่างไร ก็ให้ทำการตรวจซ้ำอีกครั้ง เพื่อเช็คผลตรวจ ที่แน่ชัด