แนวทางการตรวจซิฟิลิส ซิฟิลิส (Syphilis) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากเชื้อแบคทีเรีย ทรีโพนีมา โพลิดัม (Treponema pallidum) ซึ่งในปัจจุบันเป็นโรคที่ร้ายแรงและระบาดหนักไม่แพ้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ โดยพาะกับกลุ่มวัยรุ่น และวัยทำงานซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

เนื่องจาก มักมีเพศสัมพันธ์กัน โดยไม่ป้องกัน คือ การไม่สวมใส่ ถุงยางอนามัย จึงมีโอกาส เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุด นอกจากนี้แล้ว การติดเชื้อซิฟิลิส ยังสามารถติดต่อ ได้ผ่านทางเลือด สารคัดหลั่งต่าง ๆ ของร่างกาย  และสามารถติดต่อ ได้ผ่านแม่สู่ลูกได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากร่างกายได้รับ เชื้อซิฟิลิสเข้าไปแล้ว ในระยะแรก ร่างกายจะยังไม่ แสดงอาการใด ๆ

แต่พอเวลาผ่านไป เชื้อซิฟิลิส อาจเข้าสู่ขั้นเรื้องรัง ซึ่งอาจส่ง ผลกระทบต่อ ร่างกาย และอวัยวะ ที่มีความสำคัญ ต่อร่างกายอย่างสมอง และหัวใจได้

ดังนั้น การเข้ารับ การตรวจ เมื่อไปได้รับความเสี่ยง มาอาจช่วยให้ คุณหยุดเชื้อซิฟิลิส ไม่ให้เข้าสู่ ระยะเรื้อรังได้ ทั้งยัง อาจช่วยให้คุณรู้จัก ป้องกันตนเอง และใช้ชีวิต ได้ตามปกติ

แนวทางการตรวจซิฟิลิส ปัจจุบัน การตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิสเบื้องต้น สามารถทำได้ ด้วยการตรวจเลือด เพื่อวินิจฉัย ซึ่งการตรวจหาเชื้อซิฟิลิส ในสมัยนี้ก็มี หลายวิธี แต่ที่นิยมใช้ จะแบ่งออกเป็น 2 วิธีด้วยกัน คือ การตรวจแบบชนิด ไม่เจาะจง ต่อเชื้อซิฟิลิส และ การตรวจแบบชนิด เฉพาะเจาะจง ต่อเชื้อซิฟิลิส

– การตรวจแบบ ชนิดไม่เฉพาะเจาะจง ต่อเชื้อซิฟิลิส ซึ่งเป็นวิธี การตรวจคัดกรอง เบื้องต้น ในผู้ที่มี ความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ โดยจะเรียก วิธีการตรวจนี้ว่า การตรวจแบบ RPR

– การตรวจแบบ ชนิดเฉพาะเจาะจง ต่อเชื้อซิฟิลิส วิธีการนี้ จะมีความแม่นยำ ในการตรวจสำหรับ ตรวจหาหาเชื้อซิฟิลิส แต่ก็เป็นวิธี ที่มีความยุ่งยากเช่นกัน

เพราะต้องอาศัย ความชำนาญ มากกว่าวิธีแรก แต่การตรวจด้วย วิธีนี้ จะสามารถยืนยัน การวินิจฉัย ได้อย่างแม่นยำในกรณีที่ อาการแสดง ของโรคไม่ชัดเจนนั่นเอง

 

นอกจากนี้ การตรวจหา เชื้อซิฟิลิส ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนา การทดสอบด้วย เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกที่ช่วย ให้แพทย์สามารถวินิจฉัย โรคได้ เป็นวิธีที่ มีความไว และมีความแม่นยำ ต่อเชื้อซิฟิลิส

นั่นก็คือ การตรวจแบบ Syphilis Ab แต่ก็เป็นเพียง การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น เท่านั้น หากพบการติดเชื้อ ไม่ว่าจะด้วย วิธีไหนก็ตาม ก็ควรรับ การตรวจซ้ำ อีกครั้ง เพื่อยืนยัน ผลตรวจ ที่แน่ชัด

และเพื่อที่จะ ได้รักษา ให้หายขาด

อย่างไรก็ตาม หากใครที่ มีความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ การเข้ารับ การตรวจหาเชื้อ ซิฟิลิสนั้น อาจเป็นวิธี ที่ช่วยให้คุณคลาย ความกังวลใจได้ และหากใคร ที่ไม่กล้าเดินทาง

ไปตรวจ ตามสถานพยาบาล หรือ ตามคลินิก เราก็ขอแนะนำ ชุดตรวจซิฟิลิสด้วยตนเอง ที่มีความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน สามารถรู้ผลได้ใน 10-15 นาที เพื่อ เป็นทางออก

ให้แก่ผู้ที่ มีความเสี่ยง ได้ทำการ ตรวจคัดกรองด้วยตนเอง เพราะหากตรวจพบ เชื้อ ตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะสามารถ เข้ารับ การรักษา ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม และเพื่อความ เป็นส่วนตัว ในการตรวจ

สำหรับผู้ที่ ไม่อยากเปิดเผย ตัวตน ต่อสังคม ทั้งนี้ วิธีการป้องกันโรค ที่ดีที่สุด คือ การ สวมใส่ถุงยางอนามัย ทุกครั้ง เมื่อมีเพศสัมพันธ์ และที่สำคัญ คือ ไม่ควรเปลี่ยน คู่นอน บ่อยเกินไป