RPR non reactive คือ อะไร? โรคซิฟิลิสกับการตรวจหาเชื้อ

RPR non reactive คือ อะไร? โรคซิฟิลิสกับการตรวจหาเชื้อ

RPR non reactive คือ อะไร? โรคซิฟิลิสกับการตรวจหาเชื้อ RPR non-reactive คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับโรคซิฟิลิส ประเด็นที่เราจะพูดถึงในวันนี้ ได้แก่ รู้จักโรคซิฟิลิสเบื้องต้น การตรวจหาโรคซิฟิลิส การรักษาโรคซิฟิลิส   รู้จักโรคซิฟิลิสเบื้องต้น...
ตรวจเอดส์ รู้ผลทันที รู้ผลภายในไม่กี่นาที มีจริงหรือ?

ตรวจเอดส์ รู้ผลทันที รู้ผลภายในไม่กี่นาที มีจริงหรือ?

ตรวจเอดส์ รู้ผลทันที รู้ผลภายในไม่กี่นาที มีจริงหรือ อยากตรวจเอชไอวีเพราะสงสัยว่าได้รับความเสี่ยง แต่ไม่สะดวกใจไปที่สถานพยาบาล เพราะไม่แน่ใจว่าเสี่ยงจริงหรือไม่ กลัวเจอคนรู้จัก กลัวความลับรั่วไหล เรามีทางออกให้กับปัญหานี้   โดยทั่วไปแล้ว การตรวจเอชไอวีนั้น...