ชุด ทดสอบ ซิฟิลิส เป็นอย่างไร อะไรคือตัวอย่างที่ใช้ตรวจ

ชุด ทดสอบ ซิฟิลิส เป็นอย่างไร อะไรคือตัวอย่างที่ใช้ตรวจ

ชุด ทดสอบ ซิฟิลิส โรคซิฟิลิส (Syphilis) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง ที่ถือว่ามีความร้ายแรงเป็นอย่างมาก ซิฟิลิสเกิดจาการติดเชื้อแบคทีเรีย ทรีโพนีมา พัลลิดัม (Treponema Pallidum) ซึ่งเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน...
ร้านขายยามีชุดตรวจเอดส์ไหม ? อยากตรวจเอชไอวี

ร้านขายยามีชุดตรวจเอดส์ไหม ? อยากตรวจเอชไอวี

ร้านขายยามีชุดตรวจเอดส์ไหม ? ปัจจุบันนี้ การตรวจหาเชื้อเอชไอวี เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราทุกคนไม่ควรมองข้าม โดยโรคเอชไอวีนั้นมีความร้ายแรงเป็นอย่างมาก และส่งผลเสียต่อร่างกายของเราถึงขั้นเสียชีวิตได้ โรคเอชไอวี (HIV)...
ชุดตรวจ syphilis ตรวจโรคติดเชื้อแบคทีเรีย

ชุดตรวจ syphilis ตรวจโรคติดเชื้อแบคทีเรีย

ชุดตรวจ syphilis โรคซิฟิลิส (syphilis) เป็นโรคติดเชื้อ จากแบคทีเรีย โดยมีสาเหตุ มาจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย โรคซิฟิลิส เป็นโรคที่ สามารถพบได้บ่อย รองมาจากโรคหนองในแท้ และ หนองในเทียม ผู้ป่วย ติดเชื้อซิฟิลิส หากปล่อยไว้ ไม่เข้ารับการรักษา ผลกระทบ...