ตรวจคัดกรองซิฟิลิสเบื้องต้นด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการ

ตรวจคัดกรองซิฟิลิสเบื้องต้นด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการ

ตรวจคัดกรองซิฟิลิสเบื้องต้น โรคซิฟิลิส เป็นกามโรค ชนิดหนึ่ง เกิดจาก การติดเชื้อ แบคทีเรีย Treponema pallidum ปัจจุบัน กำลังกลับมา ระบาด อีกครั้ง โดยเฉพาะ ในกลุ่มวัยรุ่น สาเหตุ มาจาก การมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ได้ ใช้ถุงยางอนามัย เพื่อป้องกัน การติดเชื้อ นอกจากนี้...